برچسب کربن ۵ بعدی (کاملا مشابه کربن فایبر واقعی)

برچسب ۷ رنگ چراغ جلو
آذر ۲۱, ۱۳۹۴
برچسب دودی مخصوص چراغ عقب
آذر ۲۱, ۱۳۹۴

بر چسب فیبر کربن 5 بعدی

در تصویر زیر ۳ نمونه از کربن قابل مشاهده است..کدام یک واقعی است؟ سمت چپ بالا طرح کربن ، بالا سمت راست برچسب کربن ۵ بعدی و پایین فیبر کربن واقعی است به وظوح می توان گفت که دو جنس سمت راست شباهت بسیار زیادی دارند که این دلیلی بر کیفیت بالای این بر چسب می باشد.