تغییر رنگ رینگ و کلیپر ترمز BMW F10

تغییر رنگ رینگ به رنگ مشکی سوپرگلاس و کلیپر ترمز خودرو BMW به رنگ آبی با لوگوی M برجسته (رنگ کاملا نسوز بوده و طی مرور زمان نمیریزد)