تیونینگ بدنه BMW 428i F33

در پروژه رو به رو قطعات زیر بر روی خودروی سری ۴ نصب گردید:

زیر سپر جلو M Performance (که با برچسب ۵ بعدی کربن کاور شد)

زیرسپر عقب M Performance (که با برچسب ۵ بعدی کربن کاور شد)

بال عقب M Performance کربن فایبر

جلو پنجره مشکی M4