تیونینگ ظاهری BMW F30

-نصب بادی کیت ام ٣

– بال عقب

– کیت اگزوز دوبل با سر اگزوزهای ام ۳

-تغییر رنگ کلیپر به آبی به همراه لوگوی برجسته ام

-تغییر رنگ قسمت های داخلی رینگ به مشکی