تیونینگ پرفورمنسی سوبارو لگاسی/Subaru Legacy

قطعات زیر این سوبارو نصب گردید:

-منبع HKS Highpower

-رینگ طرح work

-بال عقب این خودرو نیز به سفارش مشتری وارد شد