جلو پنجره M5 طرح دو خط با لوگوی M5 برای (BMW F10 (520-523-528-535

قاب آینه کربن سری۳ – F30
دی ۳۰, ۱۳۹۵
جلو پنجره M3 طرح دو خط با لوگوی M3 برای (BMW F30 (320-328
دی ۳۰, ۱۳۹۵

جلو پنجره M5 طرح دو خط با لوگوی M5 برای (BMW F10 (520-523-528-535