سراگزوز دو لول Akrapovic طرح Smart بزرگ

سر اگزوز کربن BMW M
بهمن ۷, ۱۳۹۵
سراگزوز دو لول Akrapovic طرح Smart بزرگ Gold
بهمن ۹, ۱۳۹۵

سراگزوز دو لول Akrapovic طرح Smart بزرگ

قطر خروجی 114mm