سر اگزوز Fi Exhaust

سر اگزوز بنز E-Class W212 (همراه با زیر سپر عقب)
بهمن ۷, ۱۳۹۵
سر اگزوز دولول تراز Greddy
بهمن ۷, ۱۳۹۵

سر اگزوز بنز Fi Exhaust

قطر خروجی 114mm