پروژه Mazda 6

۱)طراحی و ساخت کیت اگزوز کاستوم تمام استیل با افزایش راندمان

۲)نصب منبع های ریموت کنترلی