طراحی و ساخت کیت اگزوز کاستوم برای C40

در این پروژه قطعات زیر نصب گردید:

طراحی و ساخت کیت اگزوز تمام استیل

-نصب سایلنسر

-نصب دریچه وکیوم