لاستیک اسلیک بارانی BFgoodrich

مشخصات:

۲۰۵/۵۰/۱۵

treadwear: 0

temperature:C

traction:B