نصب بادی کیت REMIX برای هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe

در خودروی جنسیس کوپه مورد نظر قطعات زیر اضافه و نصب گردید:

بادی کیت Remix

تعویض لوگوی جنسیس با لوگوی هیوندای

تغیر رنگ داخل چراغ به رنگ مشکی و لنز چراغ جلو به رنگ سبز