نصب زیر سپرهای IXON و چراغ های عقب و جلو رویYF

 

در این پروژه قطعات زیر در خودروی ذیل تعویض و نصب گردید:

-نصب زیر سپر عقب و جلو برندIXON

-تعویض و نصب چراغ عقب نئون دار تمام LED مشکی

-تعویض و نصب چراغ جلو نئون دار مشکی مات

-نصب آنتن شارک