ساخت کیت اگزوز و نصب سر اگزوزM3 روی BMW 320i F30

فعالیت های انجام شده:

-ساخت و نصب کیت کامل اگزوز

-نصب سر اگزوز مشکیM3

 

*کیت  به صورت دست ساز و قابل نصب بر روی ۳۲۰i و ۳۲۸i با لوله های استیل و جوش های آرگون*