نصب کیت بدنه VEGA و چراغ طرح SuperLUX V3 برای هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe

نصب کیت بدنه VEGA و چراغ طرح SuperLUX V3  و در مرحله بعدی تبدیل چراغ های جلو به طرح قرمز برای روی هیوندای جنسیس کوپه انجام شد