نصب کیت وکیوم با سراگزوزهای akrapovic برای تویوتا لندکروزر J200

نصب کیت وکیوم با دو خروجی برای کیا اسپرتیج
اسفند ۷, ۱۳۹۵
کسب مقام اول در مسابقات درگ ۹۵٫۱۲٫۶ استان کرمانشاه (تیونینگ موتور و بدنه)
اسفند ۹, ۱۳۹۵

نصب کیت وکیوم با سراگزوزهای akrapovic برای تویوتا لندکروزر J200