نصب کیت وکیوم و تیونینگ ظاهری بی ام و ۴۲۸i

موارد زیر بر روی خودروی زیر نصب گردید :

کیت وکیوم :که با شرایط دلخواه راننده توانایی سوویچ کردن بین صدای اسپرت و نرمال رو دارد.

سراگزوزهای M مشکی

بال عقب (vorsteiner (spoiler کربن

تغییر رنگ کلیپر ترمز به رنگ قرمز با لوگوی ام برجسته ( رنگ کاملا نسوز بوده و طی مرور زمان نمی ریزد)