پروژه ی Peugeot 206

فعالیت های انجام شده:

-طراحی و ساخت کیت اگزوز استیل

-نصب سنتر دریفتینگ

-نصب منبع ۲ لول دریفتینگ

-نصب سر اگزوز های Hamann