پروژه ی BMW 330Ci Coup

قطعات نصب شده بر روی ماشین فوق شامل:

-نصب هدرز برند Vac Motorsport

-نصب فرانت پایپ و سنتر برندSchmiedmann

-نصب منبع Borla

-نصب سراگزوز برندAkrapovic کربن