پروژه ی BMW 525i E60

فعالیت های انجام شده توسط تیم :

-طراحی و ساخت کیت اگزوز  کت بک کاستوم
-نصب سراگزوز .M///.
-تعویص و نصب چراغ جلو برند.Angel Eyes.
-نصب بال صندوق فیبر کربن
-نصب دیفیوزر.MPerformance.همراه با هیدروگرافی
-نصب کاور مشکی پیانویی سقف
-هیدروگرافی جلو پنجره
-نصب کاور کربن ۵بعدی آیینه ها