پروژه ی Hyundai Tuscani

فعالیت های انجام شده توسط تیم :

-نصب کاور ساتن مشکی

-ساخت و نصب کیت اگزوز استیل با سنتر Remus

-نصب سر اگزوز های دو سمت دواگزوز فارسی بر Akrapovic

-نصب رینگ های طرح Vossen مشکی

-تریم داخلی فیبر کربن