پروژه ی Kia Cerato

فعالیت های انجام شده در خودروی فوق توسط تیم :

-نصب چراغ جلو نئون دار

-نصب لیپ سپر جلو

-دودی چراغ های عقب و جلو

-نصب بال عقب

-نصب کاور مشکی پیانویی سقف

-نصب آنت شارک