پروژه ی Toyota GT86

فعالیت های انجام شده توسط تیمPH :

-واردات و نصب چراغ عقب برندBody Club

-نصب دی لایت های سپر جلو

-نانو سرامیک بدنه