پروژه Hyundai Santa fe

-واردات و نصب زیر سپر جلو و زیر سپر عقب

-اجرای کاور مشکی ساتن

-نصب کیت اگزوز ریموتی