پروژه Hyundai Santafe

فعالیت های انجام شده توسط تیم:

-نصب کاور بدنه ی ساتن مشکی

-نصب زیر سپر عقب و جلو

-نصب رفلکس شیشه جلو