پروژه Sonata Lf

-اجرای فول بلک پکیج شامل :
-رینگ ها
-کاور مشکی پیانویی کلیه ی قطعات کروم
-کاور مشکی پیانویی قاب آیینه ها و بال عقب
-دودی کلیه ی شیشه ها
-دودی چراغ عقب