پروژه Toyota GT86

-اجرا و نصب کاوربدنه کهکشانی .Night Fireworks برند .TECKWRAP.
-طراحی و ساخت کیت اگزوز دست ساز .PH.همراه با هدرز برند.SUPERSPRINT.
-نصب سراگزوز های اصلی برند .ARK.
-اجرای بلک پکیج