چراغ عقب بی ام و سری۵ (F10) قرمز

پارت مورد نظر قابلیت نصب بر روی بی ام و های سری ۵ سال های ۲۰۱۳ به بعد (۵۲۰i و ۵۲۸i) را دارد.