کیت کامل اگزوز سوپراسپرینت برای بی ام و ۴۲۸i

کیت اگزوز سوپراسپرینت این ماشین شامل :

downpipe و cat back می باشد.