بهمن

بهمن ۳۰, ۱۳۹۶
طراحی و ساخت کیت اگزوز گاستوم برایPorshe Boxster 718
ساخت کیت اگزوز کاستوم برایPorsche Boxster 718
بهمن ۲۹, ۱۳۹۶
نانو سرامیک بدنه و اتاق و بال صندوق و شیشه F30نانو سرامیک بدنه و اتاق و بال صندوق و شیشه F30
نانو سرامیک بدنه و اتاق و بال صندوق و شیشه F30
بهمن ۱۹, ۱۳۹۶
فعالیت های انجام شده در خودروی فوق توسط تیم :
پروژه ی Kia Cerato