-طراحی و ساخت سیستم اگزوز کاستوم استیل

-نصب دودی شیشه های جانبی

-نصب بر چسب Anti UV هفت رنگ شیشه جلو