کربن 5 بعدی

آذر ۲۱, ۱۳۹۴

برچسب کربن ۵ بعدی (کاملا مشابه کربن فایبر واقعی)

در تصویر زیر 3 نمونه از کربن قابل مشاهده است..کدام یک واقعی است؟ سمت چپ بالا طرح کربن ، بالا سمت راست برچسب کربن 5 بعدی […]