کربن 5 بعدی

آذر ۲۱, ۱۳۹۴
برچسب کربن ۵ بعدی (کاملا مشابه کربن فایبر واقعی)