نمونه کارها

فروردین ۸, ۱۳۹۳
BMW M3 by PH AutoDesign
فروردین ۱, ۱۳۹۳
About hks Inc.
اسفند ۱۵, ۱۳۹۲
BMW E60 Lumma by PH AutoDesign
بهمن ۳۰, ۱۳۹۲
Hyundai coupe by PH AutoDesign
بهمن ۲۸, ۱۳۹۲
BMW E30 by PH AutoDesign
بهمن ۲۶, ۱۳۹۲
Genesis coupe 3.8 Ark GRiP exhaust (video)
آذر ۱, ۱۳۹۲
طراحی ۲ جوان ایرانی برای خودرو سیتروئن