نمونه کارها

بهمن ۳۰, ۱۳۹۲
Hyundai coupe by PH AutoDesign
بهمن ۲۸, ۱۳۹۲
BMW E30 by PH AutoDesign
بهمن ۲۶, ۱۳۹۲
Genesis coupe 3.8 Ark GRiP exhaust (video)
آذر ۱, ۱۳۹۲
طراحی ۲ جوان ایرانی برای خودرو سیتروئن