نمونه کارها

آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 325i e46
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 528i f10
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 220i f22
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
واردات و نصب کاپوت فیبرکربنBMW M3
مهر ۲۶, ۱۳۹۷
حذف شرط: کیت اگزوز کیت اگزوزحذف شرط: مزدا6 مزدا6حذف شرط: ژاپن ژاپنحذف شرط: اگزوز اسپرت اگزوز اسپرتحذف شرط: منبع منبعحذف شرط: ریموت دار ریموت دارحذف شرط: ریموتی ریموتیحذف شرط: وکیوم وکیومحذف شرط: دریچه دریچهحذف شرط: کیت کاستوم کیت کاستومحذف شرط: استیل استیلحذف شرط: دستساز دستسازحذف شرط: تیونینگ تیونینگحذف شرط: پی اچ پی اچحذف شرط: پرفورمنس پرفورمنسحذف شرط: mazda6 mazda6حذف شرط: exhaust_kit exhaust_kitحذف شرط: custom customحذف شرط: steel steelحذف شرط: muffler mufflerحذف شرط: remotecontrol remotecontrolحذف شرط: vacium vaciumحذف شرط: valve valveحذف شرط: tuning tuningحذف شرط: phperformance phperformance
طراحی وساخت کیت کاستوم ریموتی برای Mazda 6
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
طراحی و ساخت کیت اگزوز کاستوم برایGT86
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
نصب دریچه وکیوم بر روی BMW X4
فروردین ۲۹, ۱۳۹۷
پروژه ی BMW 525i E60
اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
نصب بادی کیت M-packageبر روی E46