نمونه کارها

آبان ۲۲, ۱۳۹۷
پروژه Toyota GT86
آبان ۲۱, ۱۳۹۷
پروژه Mitsubishi Lancer
آبان ۲۱, ۱۳۹۷
پروژه Toyota GT86
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 325i e46
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 528i f10
آبان ۲۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 220i f22
آبان ۱۰, ۱۳۹۷
پروژه BMW 330CI
مهر ۲۶, ۱۳۹۷
حذف شرط: کیت اگزوز کیت اگزوزحذف شرط: مزدا6 مزدا6حذف شرط: ژاپن ژاپنحذف شرط: اگزوز اسپرت اگزوز اسپرتحذف شرط: منبع منبعحذف شرط: ریموت دار ریموت دارحذف شرط: ریموتی ریموتیحذف شرط: وکیوم وکیومحذف شرط: دریچه دریچهحذف شرط: کیت کاستوم کیت کاستومحذف شرط: استیل استیلحذف شرط: دستساز دستسازحذف شرط: تیونینگ تیونینگحذف شرط: پی اچ پی اچحذف شرط: پرفورمنس پرفورمنسحذف شرط: mazda6 mazda6حذف شرط: exhaust_kit exhaust_kitحذف شرط: custom customحذف شرط: steel steelحذف شرط: muffler mufflerحذف شرط: remotecontrol remotecontrolحذف شرط: vacium vaciumحذف شرط: valve valveحذف شرط: tuning tuningحذف شرط: phperformance phperformance
پروژه Mazda 6
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۷
پروژه Toyota GT86