نمونه کارها

آبان ۱۵, ۱۳۹۶
IMG_9651
نصب کیت اگزوزREMUS روی Cayman S
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
20170223_132505
نصب کیت وکیوم و سر اگزوز Akropovic روی LandCruiser
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب کیت مکش هوایEddy Star
نصب کیت مکش هوایEddy Star روی GT86
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
TOYOTA GT86
نصب کیت اگزوزHKS-بال عقب و رینگVOLK روی GT86
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
20140710_180145
ساخت کیت و نصب سر اگزوزHKS روی GT86
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم رو Genesis Coup
نصب کیت وکیوم روی Genesis Coup
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
IMG_9582
نصب آرم و زیرسپرهای عقب و جلو و رنگ کاسه چراغ Genesis
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
BMW X4
نصب بال عقب کربن روی BMW X4
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
20170302_205728
نصب دیفیوزرKelenersو سراگزوزWaldوجلو پنجره و بالM روی ۵۲۳i