نمونه کارها

آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب سراگزوز و چراغ عقب روی GT86
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب سراگزوز گلد و صندوق فیبرکربن رویE46
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
Kia Sportage
نصب کیت وکیوم ۲طرف با سر اگزوزAkrapovic رویSportage
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب کیت اگزوزREMUS روی Cayman S
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم و سر اگزوز Akropovic روی LandCruiser
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
نصب کیت مکش هوایEddy Star
نصب کیت مکش هوایEddy Star روی GT86
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
TOYOTA GT86
نصب کیت اگزوزHKS-بال عقب و رینگVOLK روی GT86
آبان ۱۵, ۱۳۹۶
ساخت کیت و نصب سر اگزوزHKS روی GT86
آبان ۱۴, ۱۳۹۶
نصب کیت وکیوم رو Genesis Coup
نصب کیت وکیوم روی Genesis Coup