کیت اگزوز

شهریور ۱۷, ۱۳۹۵
سراگزوز drifting تک لول طرح طلایی
سراگزوز drifting تک لول طرح طلایی
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
20151227_111845
منبع/مافلر Drifting بدون سراگزوز ۱ به ۲
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
20151227_115919
دریچه ریموت دار برقی Power Sound چندتکه (موتور برقی)
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
20151227_111538
منبع/مافلر Drifting چندحالته
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
photo_2016-11-26_19-02-37yr
منبع/مافلر Borla Pro XS امریکا ۱ به ۲
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
20151227_111356
منبع/مافلر کربن ۳ حالته Drifting
بهمن ۲۱, ۱۳۹۴
20151227_111035
دریچه ریموت دار برقی (موتور برقی)
آذر ۲۱, ۱۳۹۴
20151209_155341
منبع / مافلر Universal
آذر ۲۱, ۱۳۹۴
20151209_134006
سراگزوز تک لول Akrapovic طرح Classic