HYUNDAI

خرداد ۹, ۱۳۹۶
دریچه اسپیسر تراتل جنسیس کوپه
دریچه اسپیسر تراتل جنسیس کوپه
خرداد ۹, ۱۳۹۶
زیر سپر جلوی کربن هیوندای جنسیس کوپه/ Hyundai Genesis coupe
زیر سپر جلوی کربن هیوندای جنسیس کوپه/ Hyundai Genesis coupe
خرداد ۹, ۱۳۹۶
کاپوت کربن هیوندای جنسیس کوپه (Genesis coupe) مدل 2011-2010
کاپوت کربن هیوندای جنسیس کوپه (Genesis coupe) مدل ۲۰۱۱-۲۰۱۰
خرداد ۹, ۱۳۹۶
درب صندوق کربن جنسیس کوپه/Genesis coupe مدل 2011-2010
درب صندوق کربن هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupeمدل ۲۰۱۱-۲۰۱۰
فروردین ۲۱, ۱۳۹۶
نصب زیرسپرجلوی REMIX برای جنسیس کوپه
نصب زیرسپرجلوی REMIX برای جنسیس کوپه
فروردین ۱۷, ۱۳۹۶
نصب سپرجلوی M&S برای جنسیس کوپه
نصب سپرجلوی M&S برای جنسیس کوپه
اسفند ۲۳, ۱۳۹۵
نصب بادی کیت REMIX برای هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe
نصب بادی کیت REMIX برای هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe
اسفند ۹, ۱۳۹۵
کسب مقام اول در مسابقات درگ 95.12.6 استان کرمانشاه (تیونینگ موتور و بدنه)
کسب مقام اول در مسابقات درگ ۹۵٫۱۲٫۶ استان کرمانشاه (تیونینگ موتور و بدنه)
بهمن ۱۶, ۱۳۹۵
تیونینگ پرفورمنسی هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe
تیونینگ پرفورمنسی هیوندای جنسیس کوپه/Hyundai Genesis coupe