Immolube دوست سمباده

محصولات محافظت بدنه

محلول خاصی که برای کاهش استهلاک در زمان  سمباده زدن و صیقل دادن سطوح مختلف خودرو طراحی شده است . فرمول نرم و غیر چسبنده آن سطح مورد نظر را لزج کرده و به منظور کاهش احتمال آسیب های ناخواسته ناشی ازسمباده زدن immolube  دارای هیچ پلیمر محافظ و مواد براق کننده نمی باشد و بعد از استفاده براحتی با دستمال پاک می شود.

Immolube به هنگام استفاده ازسمباده برای مرمت لکه ها عالی عمل می کند ویک شریک خوب برای بتونه کاری است.