Iron X.LS موتور شور و پاک کننده ی رینگ

محصولات محافظت بدنه

فرمول پیشرفته ی Iron x.LS با PH ی متعادل (ph7) و قابلیت استفاده برای تمام  PH ی متعادل (ph7)(تمامی فلزات ،پلاستیکها ،رنگها، کاورهای بدنه، رینگ، رینگهای رنگ شده با رنگ پلاستیک و…) به راحتی الودگی ها و آثار بجامانده از فلزات آهنی که بر اثر ترمز گرفتن روی رینگها پدیدار میشوند و همچنین Iron X.LS میتواند لکهای لجوج چسب،شیره درختان و… را به راحتی از بین ببرد. PH ی متعادل (ph7)

از قابلیتهای دیگر این محصول شگفت انگیز بازیابی واحیای فلزات اکسیده شده(زنگ زدگی)است، که علاوه بر احیای فلز قسمتهای اکسیده شده را ماننده روز اول براق و تمیز میکند.

 

قدرت  پاک کنندگی  *****