سر دنده

خرداد ۴, ۱۳۹۵

تیونینگ بدنه و تریم داخل BMW E46

در پروژه قابل مشاهده،ادوات ذیل به خودروی bmw e46 افزوده نصب گردید. -گلگیر Shark M3 -تریم داخلی کربن فایبر -سر دنده M3