لنت ترمز

دی ۶, ۱۳۹۶
لنت های عقب و جلوی GT86 برندEBC
خرداد ۹, ۱۳۹۶
لنت ترمز شرکت EBC انگلیس