پروژه GT86 Gialla

-واردات و نصب بادی کیت برند .Gialla.
شامل (سپرعقب،سپرجلو،رکاب ها،بال عقب)
.
-واردات و نصب چراغ جلو برند.Spec D Black Boomrang Style.
.
-واردات و نصب چراغ عقب برند.Valneti.
.
-واردات و نصب مه شکن سپر عقب برند.Valenti.
.
-نصب کاور فیبر کربن صندوق عقب
.
-نصب رینگ های .Spoon RegaMaster.
.
-نصب دی لایت جلو